Körfez nedir?

Bir deniz veya gölün kara içine uzanan kısmı. Genellikle kıyı geniş bir kıvrım yaparak körfezi meydana getirir. Antalya, İskenderun, İzmir körfezinde olduğu gibi. Körfezin meydana gelmesinde kıyı gerisindeki arazi yapımının çok önemli rolü vardır. Eğer dağlar kıyıya paralel olarak uzanıyorsa böyle kıyılarda girinti çıkıntı azdır. Böyle yerlerde körfezlere rastlanmaz. Dağların kıyıya dikey olarak uzandığı yerlerde ise kıyı girintili çıkıntılıdır. Böyle kıyılarda deniz, vadiler boyunca, toprağı aşındırmak suretiyle içerilere doğru girerek körfezleri meydana getirmiştir. Körfezlerin biçimleri deniz suları altında kalmış bulunan kara topografyasının jeomorfolojisiyle yakından ilgilidir.

Körfezler limanların kurulması ve gemilerin barınması için çok uygun yerlerdir. Bu sebepledir ki, dünyanın büyük ve ticaret hacmi geniş limanları hep böyle körfezlerde bulunurlar. Mesela Hamburg, Cenova, Napoli, Pire, İzmir limanları bu çeşit limanlara misal sayılabilir.

Sözlükte "körfez" ne demek?

1. Karanın içine sokulmuş deniz parçası.
2. Kuytu, işlek olmayan.

Cümle içinde kullanımı

Orası pek körfez bir yer.
Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin / Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde.
- Y. K. Beyatlı

Körfez kelimesinin ingilizcesi

[Körfez] n. gulf, inlet, cove, arm, bay, bight, firth, indentation, lough, loch
Köken: Yunanca